Преглед на математиката и математическото образование във Византия. - Начално образование, 2004, 12, сс. 85-100. ISSN 0861 - 3982


Върбанова, Маргарита (2004) Преглед на математиката и математическото образование във Византия. - Начално образование, 2004, 12, сс. 85-100. ISSN 0861 - 3982 Списание - Начално образование, 2004, 12, сс. 85-100. ISSN 0861 - 3982


 В статията се разглеждат етапи на развитие на математиката и математическото образование във Византия и отражението им на математическото образование в България. - Начално образование, 2004, 12, сс. 85-100. ISSN 0861 - 3982
  Статия
 математика, число, бройна система, аритметично действие, книжовна школа
 Издадено
  22426
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/