Междупредметни връзки на обучението по математика във II клас с обучението по изобразително изкуство. - Начално образование, 2004, 4, сс. 3-9. ISSN 0204-4951


Върбанова, Маргарита (2004) Междупредметни връзки на обучението по математика във II клас с обучението по изобразително изкуство. - Начално образование, 2004, 4, сс. 3-9. ISSN 0204-4951 Списание - Начално образование, 2004, 4, сс. 3-9. ISSN 0204-4951


 В статията се предлагат конкретни случаи на междупредметни връзки на обучението по математика и обучението по изобразително изкуство. Акцентира се множествения подход при изучаване на математиката и на изобразителното изкуство.
  Статия
 задача, множество, сечение на множества, цветове, релация
 Издадено
  22425
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/