Perelman*s geometric method of solving liquid pouring problems. In Proceedings of the 6th Mediterranean Conferrens of Mathematics Education. 22-26 April, Plovdiv, Bulgaria, 2009, pp.181 - 190, ISBN 978-963-9277-9-1


Върбанова, Маргарита (2009) Perelman*s geometric method of solving liquid pouring problems. In Proceedings of the 6th Mediterranean Conferrens of Mathematics Education. 22-26 April, Plovdiv, Bulgaria, 2009, pp.181 - 190, ISBN 978-963-9277-9-1 - In: Proceedings of the 6th Mediterranean Conferrens of Mathematics Education. 22-26 April, Plovdiv, Bulgaria, 2009, pp.181 - 190, ISBN 978-963-9277-9-1


 В разработката се предлага геометричен начин за решаване на задачи от преливане на течности.
  Доклад
 лъч на преливане, задача, ромб
 Издадено
  22423
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/