Общественото самоуправление


Киров, Пламен (1991) Общественото самоуправление В: Организациите в социалист. общество. [Х международна школа на младите учени в Приморско, 1989 г.]. С., 1991, 44-50.


 
  Статия
 
 Издадено
  22167
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/