Чуждестранните лица като субекти на данъчни задължения по Указ № 56 за стопанската дейност. , София, Съвременно право, 1991, № 1, 45-50, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972


Пенов, Сашо (1991) Чуждестранните лица като субекти на данъчни задължения по Указ № 56 за стопанската дейност. , София, Съвременно право, 1991, № 1, 45-50, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972 София, Съвременно право, 1991, № 1, 45-50, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22080
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/