Разрушената църква «Св. Петка» в Асенова махала, Велико Търново.


Попова, Елена (2007) Разрушената църква «Св. Петка» в Асенова махала, Велико Търново. Проблеми на изкуството, 4, 2007, 34-45.


 
  Статия
 
 Издадено
  22007
 Елена Попова

3. Сапунджиева, Ваня. Зографи отвъд границите. Възникването на Тревненската художествена школа в контекста на Балканското изкуство XVII-XVIII в. С., 2016 (изл. 2017); с. 72, бел. 294. ISBN 978-954-2972-52-5

1. Вачев, Хитко. Резиденции, църкви и манастири в Търновската митрополия през ХV- ХVІІІ век. Faber, В. Търново, 2012, с. 104, с. 105, с. 105, с. 105

2. Гергова, Иванка. Чудесата на Пресвета Богородица в културата на българското възраждане. “Омофор”, С., 2012, с. 200 (с. 173), бел. 218

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/