За повишаване ефективността на общественото поръчителство


Митов, Георги (1991) За повишаване ефективността на общественото поръчителство Организациите в социалистическото общество. С.: СУ „Св. Климент Охридски“, 1991, 194-200


 
  Статия
 
 Издадено
  21959
 Георги Митов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/