МАЛЪК ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и – т]. 351 стр. (2. изд.)


Буров, Стоян (2018) МАЛЪК ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и – т]. 351 стр. (2. изд.) Велико Търново: Слово. ISBN 954 439 505-9


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 
  21924
 Стоян Буров

1. Милан Миланов, Вене Божилов. Общи стандарти на постиженията в обучението по майчин език за края на първия цикъл на началното образование и възпитание за учебен предмет български език и литература. Наръчник за учители. Београд: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2020, стр. 47. ISBN 978-86-80742-49-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/