Методология за избор на доставчик на IAAS облачна услуга.


Бойчев, Бойчо (2016) Методология за избор на доставчик на IAAS облачна услуга. Социално-икономически анализи, 2016, 1(9), с. 48-57. Print ISSN 1313-6909, COBISS.BG-ID: 1281488356 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1281488356&fmt=11&lani=bg


 The article is focused on the selection criteria applied to the IaaS providers used by the organizations when migrating toward a cloud infrastructure.
  Статия
 IaaS, cloud vendor’s evaluation criteria


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  21857
 Бойчо Бойчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/