Възможности за усвояване и прилагане на изразните средства и принципи на композицията в семинарните и практическите занятия по Теория и методика на обучението по изобразително изкуство във ВУЗ.


Маринов, Венцислав (1991) Възможности за усвояване и прилагане на изразните средства и принципи на композицията в семинарните и практическите занятия по Теория и методика на обучението по изобразително изкуство във ВУЗ. гр. Силистра


 Използват се технически средства (шрайбпроектор и графични фолиа). Различните начини на подреждане на плаките и наслагването им дават възможност на построяване на различни видове композиции.
  
 теория, методика, композиция
 
  2154
 Венцислав Маринов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/