За стимулиране на изследователската дейност на студентите през вреяме на учебната практика "Първите дни на детето в училище".


Маринов, Венцислав (1991) За стимулиране на изследователската дейност на студентите през вреяме на учебната практика "Първите дни на детето в училище". гр. Силистра


 Предлагат се възможности за динамизиране на студеянтската подготовка за училищна практика.
  
 учебна практика, изследователска дейност
 
  2153
 Венцислав Маринов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/