Изглежда нещо не е наред с глагола.


Рабовянова, Теодора (2021) Изглежда нещо не е наред с глагола. Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации” 8-9 юни 2017 г., Велико Търново.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Под печат
  21506
 Теодора Рабовянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/