Bedarfsorientierte philologische Germanistik. Akten des XIII Internationalen Germanistenkongresses „Germanistik zwischen Tradition und Innovation“, Shanghai, August 2015. Hrsg. Jianhua Zhu et al. Frankfurt a.M.: Peter Lang 2016, Bd. 4. S. 155-159. ISSN 2193-3952; ISBN 978-3-631-66866-5 (Print) E-ISBN 978-3-653-06218-2 (E-PDF) E-ISBN 978-3-631-70756-2 (EPUB) E-ISBN 978-3-631-70757-9 (MOBI) DOI 10.3726/b10391


Иванова, Людмила (2016) Bedarfsorientierte philologische Germanistik. Akten des XIII Internationalen Germanistenkongresses „Germanistik zwischen Tradition und Innovation“, Shanghai, August 2015. Hrsg. Jianhua Zhu et al. Frankfurt a.M.: Peter Lang 2016, Bd. 4. S. 155-159. ISSN 2193-3952; ISBN 978-3-631-66866-5 (Print) E-ISBN 978-3-653-06218-2 (E-PDF) E-ISBN 978-3-631-70756-2 (EPUB) E-ISBN 978-3-631-70757-9 (MOBI) DOI 10.3726/b10391 Frankfurt a.M.: Peter Lang


 Публикацията е посветена на тревожните тенденции в областта на германистичното университетско образование и предлага преосмисляне в посока на интеграция на традиционните университетски филологически специалности в новите условия, обръщане към конкретни възможности за професионална реализация на абсолвентите, създаване на по-тясна и транспарентна връзка между теоретични знания и практически умения в посока инструментализация на изучавания чужд език и поставяне на по-отчетлив акцент върху формиране на личностни умения с цел междуезикова комуникация и осъществяване на дейност в интеркултурна среда.
  Доклад
 германистика, практическа насоченост на филологическото образование
 Издадено
  21495
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/