Трифонията в тетрафоничната музикална система и в живота на византийското осмогласие.


Мечкова, Клара (2018) Трифонията в тетрафоничната музикална система и в живота на византийското осмогласие. Пловдив: Астарта, 2018, 291 с. ISBN 978 – 954 - 350-265-3 COBISS.BG-ID 1288298724


 Монографията е посветена на неизследваното по същество в съвременната наука явление трифония – неизменна част от византийската музикална система. Животът на трифонията е предзададен от тетрафонията, т.е. трифонията работи изключително в рамките на основната структурна единица на византийската музикална организация, която я поражда. Включва три фоне, без да се пренася в пространството. По този начин тя въвежда нови опорни тонове и се оказва с изключително значение за разгръщането на мелоса.
  Монография
 трифония, трифонични мартирии, двойна паралаги, парагласове, нана, ненано, легетос
 Издадено
  21344
 Клара Мечкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/