Османотурски документи за Търновската църква от XVII – XIX в. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018. - 132 с. ISBN 978-619-208-152-2


Тютюнджиев, Иван (2018) Османотурски документи за Търновската църква от XVII – XIX в. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018. - 132 с. ISBN 978-619-208-152-2 В. Търново


 
  Книга
 
 Издадено
  20964
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/