"Проблеми при организирането на самостоятелната работа по музикално-теоретичните дисциплини"


Петкова-Марчевска, Славка (1991) "Проблеми при организирането на самостоятелната работа по музикално-теоретичните дисциплини" Сб. "Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес", гр. Шумен


 При обучението на студентите, традиционните методики за възпитание на музикалния слух се оказват екстензивни. Те разчитат на бавни и постепенни натрупвания, следствие на продължително упражняване с педагог по неговите указания и под неотклонния му контрол. Прилагането на самостоятелната работа, създава условия за реализиране целите на музикалното обучение в по-кратки срокове и с по-голяма ефективност. Осигурявайки на студента възможност за избор и самоконтрол, самостоятелната работа предполага р
  Доклад
 самостоятелна работа, самоконтрол, възможност за избор
 Издадено
  2091
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/