За историята на храма и духовната енергия на един град (Предговор).– Анюта Каменова–Борин. "На църква да идем". Храм "Св.св. Кирил и Методий", град Монтана. Монтана, изд. "Пространство форма", 2021.


Павлов, Пламен (2021) За историята на храма и духовната енергия на един град (Предговор).– Анюта Каменова–Борин. "На църква да идем". Храм "Св.св. Кирил и Методий", град Монтана. Монтана, изд. "Пространство форма", 2021. Монтана


 Предговор към книгата, представяща историята на църквата 120 години след нейното освещаване.
  Отзив
 Голяма Кутловица, Фердинанд, Михайловград, Монтана, църква "Св.св. Кирил и Методий"
 Под печат
  20838
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/