Професор Сава Василев – ръководител на литературния клуб „Емилиян Станев“ (90-те години на ХХ век).


Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Професор Сава Василев – ръководител на литературния клуб „Емилиян Станев“ (90-те години на ХХ век). Био-библиография на проф. дфн Сава Василев / [състав. Даниела Върбанова, Диана Симеонова]. Велико Търново: Издателство Народна библиотека „П. Р. Славейков – Велико Търново“, 2017, с. 91-99, ISBN 978-619-7173-17-8 (Print), COBISS.BG-ID: 282691812


 Представяне на ролята на проф. Сава Василев като ръководител на литературния клуб „Емилиян Станев“ през 90-те години на ХХ век).
  Статия
 
 Издадено
  20786
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/