Стефан Киров. Спомени.


Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Стефан Киров. Спомени. Алманах "Света гора", бр. 14 (Н), Велико търново: Изд. Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“, 2016, с. 412-463, ISSN 1311–0209.


 Представяне на личността и делото на Ст. Киров. Публикуване на част от неговите спомени.
  Статия
 
 Издадено
  20785
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/