Новелата "В тиха вечер" в контекста на партизанската проза


Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Новелата "В тиха вечер" в контекста на партизанската проза Литературен вестник, бр. 35, 1-7 ноем. 2017, с. 11, ISSN 1310 – 9561


 Жанрови прилики и разлизия между новелата на Емилиан Станев и нормативната матрица.
  Статия
 партизанска проза, темата за фашистите затвори, социалистически реализъм
 Издадено
  20783
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/