Немско-български речник. Българско-немски речник


Иванова, Людмила (2018) Немско-български речник. Българско-немски речник София: Скорпио


 Лексикалните единици в раздела Немско-български речник са придружени с информация за граматичните им особености. Тази информация, заедно с допълнителни систематизирани данни, прави речника удобен за ползване от изучаващи езика. Българските еквиваленти отразяват основните значения на думите.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 речник, еквиваленти


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  20328
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/