Теодор Светослав, Ногай и търговецът Пандолеон.– Историко-археологически изследвания (В памет на проф. Станчо Ваклинов). В. Търново, 1991, 121-130


Павлов, Пламен (1991) Теодор Светослав, Ногай и търговецът Пандолеон.– Историко-археологически изследвания (В памет на проф. Станчо Ваклинов). В. Търново, 1991, 121-130 В. Търново


 
  Статия
 Второ българско царство, "Златна Орда", Теодор Светослав, Ногай, Ефросина
 Издадено
  19942
 Пламен Павлов

4. Божилов, Ив. Българското общество през 14. век. Структура и просопография. Пловдив, 2014, с. 270.

3. Кръстев, Кр. Българското царство при династията на Тертеревци (1280–1323). Пловдив, "Фондация Българско историческо наследство", 2011, с. 414.

2. Vásáry, I. Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1186–1365. Cambridge University Press: Cambridge, 2005, p. 210 (в осн. литература).

1. Руссев, Н. Българите и татарите от "Златната Орда" на Долни Дунав (втората половина на XIII - първата половина на XV в.).– Българите в Северното Причерноморие, т. 6, 1997, с. 164.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/