Словоформы и управление русских глаголов. Словарь-справочник. Издателство ИВИС, Велико-Търново, 2012, ISBN 978–954–2968–14–6, 424 стр. (в съавторство)


Гочева, Сийка (2012) Словоформы и управление русских глаголов. Словарь-справочник. Издателство ИВИС, Велико-Търново, 2012, ISBN 978–954–2968–14–6, 424 стр. (в съавторство)


 
  
 
 
  19598
 Сийка Гочева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/