Петезичен тематичен бизнес речник. Издателство Колибри. София, 2009, ISBN: 978-954-529-465-5, 390 стр.


Гочева, Сийка (2009) Петезичен тематичен бизнес речник. Издателство Колибри. София, 2009, ISBN: 978-954-529-465-5, 390 стр.


 
  
 
 
  19596
 Сийка Гочева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/