Руско-български бизнес речник. Издателство Наука и изкуство. София, 2009, ISBN 978-954-02-0317-1, 1160 стр.


Гочева, Сийка (2009) Руско-български бизнес речник. Издателство Наука и изкуство. София, 2009, ISBN 978-954-02-0317-1, 1160 стр.


 
  
 
 
  19595
 Сийка Гочева

1. Мария Чоролеева, Цветелина Георгиева. Славянски сравнителни речници с участието на българския език. Лексикология и лексикография славянских языков к XVI Международному съезду славистов МОСКВА 2017 - Лексикология и лексикография славянских языков. Международный коллективный труд / Отв. ред. М. И. Чернышева. – М.: ЛЕКСРУС, 2017.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/