Стилистичен анализ на словообразувателните форманти на руските и българските събирателни съществителни // Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Международна научна конференция (23-28 октомври 1998 г.) в памет на доц. Христо Тодоров. ВеликоТърново, 2000, 7 с.


Гочева, Сийка (2000) Стилистичен анализ на словообразувателните форманти на руските и българските събирателни съществителни // Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Международна научна конференция (23-28 октомври 1998 г.) в памет на доц. Христо Тодоров. ВеликоТърново, 2000, 7 с.


 
  
 
 
  19587
 Сийка Гочева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/