Лексико-семантические группы арготизмов со значением собирательности в русском языке // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 50, Филологии, Велико Търново, 1997,12с.


Гочева, Сийка (1997) Лексико-семантические группы арготизмов со значением собирательности в русском языке // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 50, Филологии, Велико Търново, 1997,12с.


 
  
 
 
  19585
 Сийка Гочева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/