Практическое пособие по русской орфографии, София, “Народна просвета”, 1987, 215 с.


Гочева, Сийка (1987) Практическое пособие по русской орфографии, София, “Народна просвета”, 1987, 215 с.


 
  
 
 
  19575
 Сийка Гочева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/