Структура языковой личности на основании интреграционной модели познания (с точки зрения когнитивного подхода).


Балиева-Ашимова, Вехбие (2016) Структура языковой личности на основании интреграционной модели познания (с точки зрения когнитивного подхода). // Нефтекамск, 2016.


 
  Статия
 
 Под печат
  19412
 Вехбие Балиева-Ашимова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/