Към въпроса за езиковата личност на детето билингва в предучилищна възраст от турския етнос.


Балиева-Ашимова, Вехбие (2016) Към въпроса за езиковата личност на детето билингва в предучилищна възраст от турския етнос. // Актуални проблеми на съвременната лингвистика, юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова, София, 2016, изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, (с. 413 – 421). ISВN 987-954-322-872-0.


 
  Статия
 
 Издадено
  19408
 Вехбие Балиева-Ашимова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/