Бурнева, Николина (Съст.). Гьоте : Фауст : Нови интерпретации. Велико Търново: ПИК, 2005. ISBN - 954-736-135-X ; COBISS.BG-ID - 1045511652


Бурнева, Николина (2005) Бурнева, Николина (Съст.). Гьоте : Фауст : Нови интерпретации. Велико Търново: ПИК, 2005. ISBN - 954-736-135-X ; COBISS.BG-ID - 1045511652


 
  Книга
 
 Издадено
  19397
 Николина Бурнева

1. IBR. Internationale Bibliografie der Rezensionen geistes- und literaturissenschaftlicher Literatur. Vol. 37, pars 2, (2006/2007), A. Autorindex, S. 283. ISSN: 1865-0228

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/