Йозеф Рот.


Бурнева, Николина (0) Йозеф Рот. Николина Бурнева: Йозеф Рот. В: Репецпия на немскоезичната литература в България. София: БАН (1996).


 
  Статия
 
 Под печат
  19395
 Николина Бурнева

1. Димова, Ана. (Не-)познатият Йозеф Рот - превод или препис. Литературен вестник. 11/2017

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/