“В езика е духовният облик на света...” (за сб. "Езикът - наука и практика. Юб. сб. в чест на 65-годишнината на проф. Мария Грозева, С., Изд. НБУ, 2014).


Бурнева, Николина (2015) “В езика е духовният облик на света...” (за сб. "Езикът - наука и практика. Юб. сб. в чест на 65-годишнината на проф. Мария Грозева, С., Изд. НБУ, 2014). сп. "Проглас", 1/2015 (24), 196-202.


 
  Рецензия
 
 Издадено
  19393
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/