Няголова М., Попиванов К. Проблемът за внушението в българската психология и психиатрия от първата половина на XX век. Психология и преустройство. III конгрес на Дружеството на българските психолози. София. с. 57 - 58.


Няголова, Марияна (1991) Няголова М., Попиванов К. Проблемът за внушението в българската психология и психиатрия от първата половина на XX век. Психология и преустройство. III конгрес на Дружеството на българските психолози. София. с. 57 - 58. София: Дружество на българските психолози


 
  Доклад
 
 Издадено
  19134
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/