Прекомерната опека и проблемите, които тя поражда. - Дом, дете, детска градина : двумесечно научно-методическо списание ISSN: 1310-0580.- VII, 5 (2000), с. 72-75, COBISS.BG-ID 153851108


Русева, Мая (2000) Прекомерната опека и проблемите, които тя поражда. - Дом, дете, детска градина : двумесечно научно-методическо списание ISSN: 1310-0580.- VII, 5 (2000), с. 72-75, COBISS.BG-ID 153851108


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 
  19115
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/