Some learners’ errors in teaching secondary school mathematics.Сб. Научни трудове, том 54, серия 6.4. Образование - изследвания и иновации./ Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. - Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 9 - 10.10.2015 г., том 54, серия 6.4., сс. 21-26. ISSN 1311-3321.


Върбанова, Маргарита (2015) Some learners’ errors in teaching secondary school mathematics.Сб. Научни трудове, том 54, серия 6.4. Образование - изследвания и иновации./ Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. - Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 9 - 10.10.2015 г., том 54, серия 6.4., сс. 21-26. ISSN 1311-3321. Научни трудове, том 54, серия 6.4. Образование - изследвания и иновации./ Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. - Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 9 - 10.10.2015 г, том 54, серия 6.4. (с. 21-26). ISSN 1311-3321.


 В разработката се представят някои случаи от училищния курс на допускане на грешна аналогия. Обобщено се представят типични грешки.
  Доклад
 грешка, аналогия, аритметична операция, функция
 Издадено
  19005
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/