Размишления относно концепцията за развитието на университетското юридическо образование у нас.


Милкова, Димитринка (1991) Размишления относно концепцията за развитието на университетското юридическо образование у нас. Съвременно право, № 4


 
  Статия
 
 Издадено
  18767
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/