Петнадесет години библиотека “Родна реч омайна”.


Буров, Стоян (1987) Петнадесет години библиотека “Родна реч омайна”. Език и литература, ХLІІ, 1987, № 3, стр. 123-126.


 
  Рецензия
 
 Издадено
  18598
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/