За една неправилна употреба на съществителното ваканция.


Буров, Стоян (1987) За една неправилна употреба на съществителното ваканция. Български език, ХХХVІІ, 1987, № 3, стр. 202-203.


 
  Статия
 
 Издадено
  18595
 Стоян Буров

1. П. Пехливанова. Чуждите думи – никога свои. Психолингвистичен механизъм на употребата. В. Търново, 2014.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/