Десети летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Великотърновския университет.


Буров, Стоян (1987) Десети летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Великотърновския университет. Българистика, ІІ, 1987, № 4, стр. 34-36.


 
  Доклад
 
 Издадено
  18594
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/