Приносът на Гео Милев за интелектуализацията на българския книжовен език (Върху материал от критическите му съчинения).


Буров, Стоян (1989) Приносът на Гео Милев за интелектуализацията на българския книжовен език (Върху материал от критическите му съчинения). Език и литература, ХLІV, 1989, № 5, стр. 69-76.


 
  Статия
 
 Издадено
  18581
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/