Асиметрия на форма и значение в числовата парадигма на абстрактните съществителни имена в българския език.


Буров, Стоян (1991) Асиметрия на форма и значение в числовата парадигма на абстрактните съществителни имена в българския език. Български език, ХLІ, 1991, № 1, стр. 13-21.


 
  Статия
 
 Издадено
  18569
 Стоян Буров

1. А. Александров, Р. Русинова. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен, 1998.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/