СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. МОРФОЛОГИЯ. Задачи и текстове за упражнения IV-VII клас. [Части: Строеж на думата (морфемен състав на думата и словообразуване), Съществително име, Прилагателно име, Числително име, Местоимение]


Буров, Стоян (1993) СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. МОРФОЛОГИЯ. Задачи и текстове за упражнения IV-VII клас. [Части: Строеж на думата (морфемен състав на думата и словообразуване), Съществително име, Прилагателно име, Числително име, Местоимение] Велико Търново: Слово, 1993. 200 стр. ISBN 954-439-129-0; COBISS.BG-ID 1025479396


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  18565
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/