За граматическата характеристика на една група съществителни от чужд произход с форма на –и в съвременния български език.


Буров, Стоян (1997) За граматическата характеристика на една група съществителни от чужд произход с форма на –и в съвременния български език. Проглас (Велико Търново), VІ, 1997, № 3-4, стр. 3-14.


 
  Статия
 
 Издадено
  18548
 Стоян Буров

2. Ц. Иванова. Категорията род в български и сръбски – общи и различни черти (аспекти на разграниченията при близкородствени езици). // Научни трудове в памет на Георги Герджиков. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2011, стр. 279-292.

1. Ц. Иванова. Близки и различни. Южнославянски езикови проекции. В. Търново, 2004.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/