Логическа и прагматическа квантификация на тоталността


Буров, Стоян (1998) Логическа и прагматическа квантификация на тоталността Проглас (Велико Търново), VІІ, 1998, № 3-4, стр. 12 – 27. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)


 
  Статия
 
 Издадено
  18516
 Стоян Буров

1. В. Зидарова. Семантика и прагматика на именната детерминация в българския език. Пловдив: Коала прес, 2018. ISBN 978-619-7134-72-8; COBISS.BG-ID 1288217060

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/