МАЛЪК РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Думите с начални букви а, к – м, с – ф, ч – я, Подбор и обща редакция на словника, Справки за произхода на думите и система на препратките]


Буров, Стоян (1999) МАЛЪК РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Думите с начални букви а, к – м, с – ф, ч – я, Подбор и обща редакция на словника, Справки за произхода на думите и система на препратките] Велико Търново: Слово, 1999. 608 стр. ISBN 954-439-566-0; COBISS.BG-ID 1034446564


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  18503
 Стоян Буров

2. М. Велева. Речник на родовите варианти при нарицателните съществителни имена в българския език.. В. Търново, 2009.

1. В. Кръстева. Тълковен речник на турцизмите в българския език. София, 2003.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/