За взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика като лексикографски обект


Буров, Стоян (2000) За взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика като лексикографски обект С. Павлова (съст.). За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения 98. Материали от Първата национална конференция по лексикография и лексикология, посветена на 100-годишнината от рождението на българския лексикограф и преводач Стефан Илчев. София, 19-20 октомври 1998 г. София: Българско лексикографско дружество, 2000, стр. 61-70. ISBN 954-8405-11-3; COBISS.BG-ID 1288853476


 
  Доклад
 
 Издадено
  18502
 Стоян Буров

1. Т. Бояджиев. Българска лексикология. София: Анубис, 2002, стр. 344. ISBN 954-426-535-X; COBISS.BG-ID 1039566820

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/