ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ. Помагало с правила, упражнения и тестове [Част: Препинателни знаци]


Буров, Стоян (2001) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ. Помагало с правила, упражнения и тестове [Част: Препинателни знаци] Велико Търново: Фелина, 2001. 204 стр. (2. разш. и прераб. изд.). ISBN 954-90815-1-6; COBISS.BG-ID 1036889828


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  18490
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/