Концептуална и езикова категоризация на предметността в българския език.


Буров, Стоян (2006) Концептуална и езикова категоризация на предметността в българския език. Проглас (Велико Търново), ХV, 2006, № 1, стр. 5-19.


 
  Статия
 
 Издадено
  18476
 Стоян Буров

1. М. Вътова. Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване). В. Търново, 2012.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/