Дуалните съществителни имена в българския език


Буров, Стоян (2008) Дуалните съществителни имена в българския език Български език, LV, 2008, № 2, стр. 58-69. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372. COBISS.BG-ID 1182058212


 
  Статия
 
 Издадено
  18471
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/